När människan växer, växer företaget

I de få orden ryms hela idén med Claremont. Vi har upptäckt, att människor som får chansen att utvecklas presterar så oerhört mycket mer än de annars skulle göra. Då blir kunderna nöjdare. Vilket förr eller senare leder till att alla växer; våra kunder, deras kunder och vi själva. Claremont är ett management- och IT-konsultbolag som tänker lite annorlunda.

VILL DU TRÄFFA OSS? LÄRA KÄNNA OSS? FRÅGA OSS NÅGOT? KANSKE JOBBA MED ELLER HOS OSS?

HOS OSS HITTAR DU FRAMtidENS KONSULTER

Sanningen är ibland skoningslös. I går konkurrerade de skickligaste IT-konsulterna med teknisk briljans. I dag har tiden redan sprungit förbi den sortens specialister som bygger hela sin framgång på en välutvecklad vänsterhjärna. Hon eller han måste ha en lika avancerad högerhjärna för att ha en chans hävda sig i konkurrensen i dag. På ren svenska betyder det, att du måste förstå skillnaden mellan att bära sten och att bygga en katedral. Det är den förmågan som skiljer vinnarna från förlorarna. Därför är det med exakt den övertygelsen vi på Claremont tar steget in i framtiden. Välkommen ombord och kom med på en spännande resa

Som förstår sig på it och affärer

Vem som helst inser, att det inte går att utveckla komplexa IT-system och tekniskt briljanta lösningar utan spetskompetens inom en rad olika områden. Lika uppenbart är det att det inte går att installera ett enda affärssystem värt namnet, om man inte förstår sig på affärer. Bara genom att kombinera IT-kompetens och affärssinne blir det möjligt att skapa lösningar som är till verklig nytta för kunderna och stärker deras konkurrenskraft. Vår första uppmaning till alla talanger som börjar jobba hos oss är därför enkel: Säkerställ att du förstår kundens affär! Kombinera din specialistkompetens med en snabbt växande förståelse för vad den ska användas till.

Karta

Som är nyfikna och lyssnar

Det finns många IT-arkitekter, innovatörer, tekniker, systemutvecklare och projektledare hos oss, som varje dag växer med sin uppgift genom att exploatera allt sitt specialistkunnande. Det är härligt. Men det är ändå inte det, som driver vårt företag framåt. Vår viktigaste drivkraft kommer från ett helt annat håll: i det näst intill gränslösa intresset för våra kunders affärer. I ärlighetens namn går den nyfikenheten utanpå det mesta. Den får oss att varje dag tränga ned på djupet i kundens verksamhet, så att vi verkligen förstår vad den går ut på. Den leder oss in i en oavbruten dialog med våra kunder och ett givande och tagande, som aldrig tar slut. Den inspirerar oss att varje dag och varje timme följa upp resultatet av våra ansträngningar – och att dra nytta av den feedback det ger oss. Sammantaget genererar allt detta en enorm energi, som brukar ge oss ett ganska trevligt övertag på konkurrenterna.

Fortsätt

Som inte ger sig förrän de åstadkommit förändring!

När vi ser meningen med de förändringar vi arbetar med, blir det förhållandevis enkelt att föreslå sådana åtgärder som skapar nya möjligheter för kunderna. När kunderna upptäcker det, blir de nöjdare än de annars skulle vara. När vi blir medvetna om det, blir det ännu roligare att gå till jobbet varje morgon. Den utmaning vi varje dag har att möta ryms i tre ord: Förbättring genom förändring! I praktiken har vi inget val. Med våra grundvärderingar måste vi skapa sådana förändringar som är till nytta för kunderna. Annars är vårt arbete meningslöst. Vi ger inte kunden vad kunden vill ha. Vi ger kunden vad kunden behöver.

Fortsätt

Som BRINNER FÖR att skapa värde för kunderna!

Som IT-specialist är det både utmanande och fascinerande att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen: den fungerar som en ständig källa till inspiration och förnyelse. Men det är ändå bara ena sidan av medaljen. På den andra sidan gömmer sig den utvecklingspotential, som utmanar oss allra mest – och kanske också skiljer oss från konkurrenterna: lusten att omvandla teknisk kreativitet och uppfinningsrikedom till lösningar som har ett reellt värde för kunderna; övertygelsen att varenda idé, varenda aktivitet, varenda liten konsultimme varje dag måste bidra till att skapa ett sådant värde. Inte nog med det. Det värdet måste vara högre än de belopp som står på våra fakturor. Värdeskapande är det i särklass viktigaste mantrat i den dagliga dialogen med våra medarbetare.

Fortsätt

Som TÄNKER LÅNGSIKTIGT OCH PLANERAR KORTSIKTIGT!

I IT-världen går utvecklingen som alla vet i raketfart. En traditionell planeringshorisont är därför ofta oanvändbar.Vi är redan nere i planeringscykler på tre veckor i vissa sammanhang. Och vi är övertygade om att vi i framtiden kommer att tvingas springa ännu fortare ibland. Det är inget konstigt med det. Det betyder bara att långsiktiga mål och visioner ständigt måste brytas ned i planer och budgetar som är överskådliga och mätbara. Betyder det att den slutprodukt, som vi till sist levererar, också måste omprövas efter några veckor? Naturligtvis. Utvecklingen upphör inte att gå vidare bara för att vi blivit klara med ett projekt. Därför är alla tänkande människor på Claremont vår absolut största tillgång. Vi gillar förändring. Vi sporras av nya utmaningar. Vi kan inte föreställa oss något mer tillfredsställande än att växa med vår uppgift. Välkommen till Claremont!