Vi lever våra kärnvärden

Våra tre viktigaste ledord sammanfattar varför de duktigaste människorna och de smartaste uppdragsgivarna ska söka sig till just Claremont.
EngagemangProfessionalismAffärsmannaskap

 

Engagemang

Den stora skillnaden mellan Claremont och andra konsultföretag sitter inte nödvändigtvis i medarbetarnas kompetens, hur viktig den än är för vår framgång. Den gömmer sig snarare i det genuina intresse som vi alla hyser för våra kunders situation. Ur det intresset föds inte bara tekniskt briljanta lösningar (som smickrar vår egen fåfänga) utan också praktiskt gångbara lösningar (som är till nytta för kunderna).
På det viset växer arbetsglädjen och entusiasmen, vilket får djupgående konsekvenser. Vi kan inte motstå frestelsen att vända upp och ner på varenda sten inom synhåll. Vi måste tillfredsställa vår egen nyfikenhet på nya möjligheter och nya lösningar. Vi surfar glatt på den våg av kreativitet detta leder till. Sammantaget ger det oss en drivkraft och ett engagemang, som aldrig tar slut.

 

Professionalism

För oss har begreppet professionalism två dimensioner. Den ena är så självklar att den egentligen inte behöver nämnas. Vi tar ansvar. Vi är kompetenta och erfarna. Vi levererar vad kunderna förväntar sig av oss. Och ibland mer än det. Fattas bara annat! Den andra är inte fullt så uppenbar men möjligen vad som gör oss lite unika. Vi är inte bara stolta över vad vi gör; vi är otroligt stolta. Vi brinner för att omvandla Claremonts kompetens till verklig nytta för våra kunder. Vi vill förenkla så långt det är praktiskt möjligt. Vi vill erbjuda fullkomligt säkra leveranser. Vi ger oss inte förrän kunderna är så nöjda, att de varje stund känner hundraprocentig tillit. Internt brukar vi säga ”ödmjukt kaxiga”. Det må vara oss förlåtet. För det är exakt den blandningen som gör oss till dem vi vill vara.

 

Affärsmannaskap

Claremonts affärsmannaskap är släkt med synen på professionalismen. Vi lyssnar på kunderna. Vi sätter oss in i deras situation. Vi lär oss förstå deras affär så väl att vi kan föreslå och genomföra sådana lösningar som skapar värde.
I grunden handlar det om den partnerskapsidé, som genomsyrar hela vårt företag. Vi vill inte vara kundernas leverantör. Vi vill vara deras partner. Vi vill inte stånga oss blodiga över ett förhandlingsbord för att sälja till varje pris. Vi vill sitta ner i samma båt och ro åt samma håll, så att vi tillsammans kan skapa bestående resultat.

 

Läs mer

Till toppen