Bonnierförlagen – DIGITALISERING, FRÅN 0 TILL 100

Med över hundra års erfarenhet av att skapa, förädla och sprida berättelser är Bonnierförlagen det största förlagshuset i Sverige. De utgörs av bl.a. Albert Bonniers Förlag, Bonnier Carlsen, Forum, Bonnier Fakta och Wahlström & Widstrand. Bonnierförlagens vision är att sprida berättelser som berör, upplyser, underhåller och utvecklar. De är en gigant inom svensk litteratur och ett självklart förlag för författare att prova sin lycka.

UTMANING
Med ett inkommande flöde på drygt 8 000 manus per år som skulle granskas och hanteras var möjligheten att hitta guldkornen minst sagt utmanande. Dessutom sändes endast 10 % av dessa manus i digitalt format vilket betydde att redaktionerna och lektörerna tvingades hantera 7 200 manus manuellt.
Naturligtvis ledde detta till långa och ineffektiva ledtider – till en hög kostnad. För att göra situationen än mer komplicerad, består Bonnierförlagen av flera mindre företag som alla hade sina individuella processer och behov. Hanteringen av inkommande manus började bli ohållbar och Bonnierförlagen visste att de behövde förena förlagen i en enda digital process. Men, hur skulle de lyckas tillgodose alla förlagens specifika behov?

LÖSNING
Bonnierförlagen sökte en partner som kunde stötta dem genom denna kritiska omställning – från ax till limpa. Eller i detta fall, från inkommande manus till slutgiltigt besked till författaren.
Som alla projekt borde börja, djupdök vi ner i nuläget tillsammans med användarna och granskade behoven. Både de uttalade och de outtalade. Baserat på den input vi fick, skapade vi en digital plattform för användarna som hade kompromisslöst fokus på förenklad kommunikation mellan parterna. Inget utrymme lämnades för onödigt brus.

RESULTAT
Resultatet stavas Enkelt, Snabbt och Effektivt. Genom digitaliseringen av Bonnierförlagens manushantering har tid frigjorts till annat och framför allt har kvalitetssäkring av inkommande manus säkrats. Och, kanske viktigast av allt; digitaliseringen av manushanteringen har förenat alla Bonnierförlagen på en gemensam arena.

 

Bonnierförlagen

Till toppen