Det brutala förslaget

De flesta bolag är väl medvetna om problemet, även om de är osäkra på vad de ska göra åt det.

De har sina huskonsulter. De har gjort ett bra jobb så länge de kan minnas. De kan organisationen. Det skapar både trygghet och förtroende.

Samtidigt smyger sig en artig bekvämlighet ibland på i samarbetet. Med åren känner bolag och konsulter varandra nästan alltför väl. De senare har en tendens att föreslå lösningar, som de vet fungerar (för så har de ju gjort förut) utan att utmana det bestående.

Samarbetet är trevligt. Det löper friktionsfritt. Men nyskapandet har en tendens att utebli, om det inte förtvinar helt. Konsulten övergår långsamt och nästan omärkligt från förändringskraft till personalresurs.

En av våra blivande uppdragsgivare hade råkat ut för det här problemet.

Den brutala förslaget
Bolaget är en stor auktoritet inom HR, löner och finansiella processer. De förenklar och effektiviserar sådana system över hela Norden och måste ligga på topp. Därför är konsulterna viktiga. Men dessvärre upptäckte bolaget, att de inte längre fick ut vad de önskade sig av dem.

Konsulternas förtroendekapital var å ena sidan stort; företaget ville absolut inte byta ut dem. Å andra sidan levererade de för lite. Kunde Claremont lösa problemet på något sätt?

Vi gick in med ett enkelt och till syns brutalt förslag:
”Gör en ärlig utvärdering av era nuvarande konsulter. Även om det tar emot, välj ut den konsult som presterar sämst. Låt oss få ersätta just den konsulten med den skarpaste kraft vi kan erbjuda!”

Den nyttiga vitamininjektionen
Vi resonerade så här.

Vår konsult har större tekniskt kunnande och formell kompetens än den konsult vi ersätter. Men framför allt har han en helt annan inställning.

Vi kommer som utmanare. Vi gör en dagsaktuell analys alla kort- och långsiktiga strategier. Vi vänder på alla stenar, som legat orörda alldeles för länge. Vi upptäcker med största sannolikhet nya och effektivare sätt att stödja och utveckla kundens affär.

Resultat?
Inte nog med att den konsult vi tillsatte presterade mer än den han ersatte. Det var kanske väntat. Den största nyttan gjorde han ändå genom den roll han kom att spela hos vår uppdragsgivare.

Han utmanade hela den befintliga organisationen. Flera av konsulterna såg vad som höll på att ske. Det dröjde inte länge förrän de började lyfta sig själva i håret. Säkert var det någon som kände sig hotad. Men det viktiga var att alla hade fått en vitamininjektion. Alla piggnade till och började göra bättre ifrån sig.

Hemligheten?
Bara i Sverige finns det i dag långt över hundratusen konsulter. De flesta av dem är inga stora innovatörer. De bidrar inte med några stora omvälvningar ute hos sina uppdragsgivare. De är duktiga arbetare i vingården, sådana som alla företag behöver för att driva sina verksamheter utan att varje dag hitta på nytt.

Claremonts konsulter är av en annan sort. Även om det låter förmätet, tränas vi varje dag i att uppträda som ”elitsoldater”. Vi satsar extremt mycket av vår energi på att utveckla oss själva – som förändringsledare. Vi inspireras och stimuleras av rollen som utmanare. Det är så vi vår livsluft.

Det betyder inte att vi är osårbara.

X-faktorn
Vår akilleshäl är kommunikation.

Vi måste satsa intensivt på att utveckla våra uppdragsgivares synsätt, system och metoder. Men bara när vi får med oss kunden på resan, har vi en reell chans att åstadkomma den förändring vi är ute efter. Därför är kommunikation vår akilleshäl. Utan ständig, öppen kommunikation med våra uppdragsgivare står vi oss slätt.

Det finns en faktor till som bidrar till att vi lyckas.

Våra konsulter har mycket hög beläggning. De är bra för våra kunder. Jo, det är sant. För den goda nyheten är ju denna:

”Om du vill ha något gjort, gå till den som har mycket att göra.”

Till toppen