Från idiotsäkert till smartsäkert

Har du tänkt på vilken urusel produkt en vanlig sakförsäkring egentligen är? Man betalar tusentals, ibland tiotusentals, kronor. Och bästa utfallet är, att man gjort det förgäves.

För sanningen är ju att vi blir allra gladast, om det inte händer någonting, som tvingar försäkringsbolaget att betala ut sin ersättning (minus självrisk).

Säkerhet i IT-världen påminner om detta dilemma. Ingen vill egentligen ha den. Den kostar massor av pengar. Den ställer egentligen bara till med bekymmer. Utan säkerhet går allt mycket smidigare. Tillgången till olika tjänster blir mycket enklare. De appar kunderna behöver utnyttja blir mycket snabbare. Det är bara fördelar.

Om det inte vore för det där förargliga lilla ordet, som både försäkringsbolag och vi IT-leverantörer lever gott på: om.

Om olyckan är framme… Om några elaka hackers roar sig kungligt på din bekostnad… Om någon skurk gör olaga intrång i ditt affärssystem och stjäl information som han inte har rätt till… Ja, då kan ju konsekvenserna bli katastrofala.

Därför har de flesta företag inget val. De måste tänka i säkerhetstermer; vad de än företar sig på nätet; hur ogärna de än vill.

En smartare väg?
Bland Claremonts kunder finns många utmanare. Den mobilnätsleverantör, som den här historien handlar om, är inget undantag. Företaget strävar ständigt efter att erbjuda sina kunder smartare lösningar än konkurrenterna. Helst på ett sätt, som ställer företaget i särklass.

I just det här fallet visste vår kund exakt, hur de skulle göra sig intressanta för sina kunder, bl.a. genom att erbjuda dem en prisbelönt app, som av någon kallades ”guds gåva till mänskligheten”. Samtidigt hindrades de i dessa ambitioner av den tvingande säkerheten.

Det visade sig hart när omöjligt för nya kunder att komma in i värmen. De kom inte åt företagets tjänster. De måste först passera ett lager av kontroller som var näst intill ogenomträngligt.

Säkerheten var idiotsäker i ordets rätta bemärkelse. Tjuvar och banditer stängdes effektivt ute. Men samma öde drabbade också nya kunder som ville köpa företagets tjänster.

I stället för efterfrågan och gillande skapade den innovativa mobilleverantören frustration och missnöje. Fanns det en smartare väg?

Ökad tillgänglighet med bibehållen säkerhet
Efter noggranna förstudier upptäckte vi, att antalet accesspunkter till företagets tjänster var enormt. Varje sådan punkt krävde sin speciella säkerhetslösning. Det påminde om att uppfinna hjulet – tusen gånger om dagen. Därför blev systemet trögt och otympligt. På ren svenska: ogästvänligt.

Vi insåg, att man precis lika gärna kunde samla alla accesspunkter, och allt annat som hade med säkerheten att göra, på ett enda ställe. När så skedde blev effekterna dramatiska.

Nya användare kunde enkelt ta del av företagets tjänster. Det blev samtidigt enklare för dem som redan var kunder att komma åt de tjänster som de var intresserade av. Som om inte det var nog, upptäckte mobilleverantören nu också att det gick fortare att utveckla nya tjänster och ny funktionalitet – med bibehållen säkerhet – utan att hindras av den gammalmodiga tvångströja av idiotsäkerhet, som de tvingats bära.

Vår kund befinner sig i dag i den situation de vill vara. De kan erövra nya marknadsandelar. De kan erbjuda alla sina kunder bättre produkter. De noterar samtidigt hur det hårda trycket på företagets kundtjänst minskar för varje dag som går. Utan att säkerheten äventyras.

Det minsta man kan begära
Claremont har stor respekt för alla skickliga konkurrenter. Många av dem är utpräglade specialister på IT-säkerhet. Det som skiljer oss åt är nog inte så mycket säkerhetskunnandet som själva angreppssättet. Vi utgår från kundernas affärer, även när det gäller säkerhet.

Vi frågar inte: hur ser den absolut säkraste lösningen ut? Vi frågar: hur ser den absolut smartaste lösningen ut? Hur kan vi förvandla säkerheten till en konkurrensfördel för vår kund i stället för ett jätteproblem? Om det inte skulle gå, hur kan vi organisera säkerheten, så att den åtminstone hjälper affären i stället för att stjälpa den?

Det är väl egentligen det minsta man kan begära.

Till toppen