Plötsligt gick det 30 gånger snabbare att få ut förbättringar

För en researrangör som Apollo, Fritidsresor eller Ving kan något så banalt som bokningar online vara ett överlevnadsvillkor.

Å ena sidan måste företaget ha en hemsida som är så attraktiv att den lockar besökare. Å andra sidan måste den fungera så väl, att den inte hindrar kunder som vill köpa.

Det reseföretag, som inspirerat oss att berätta den här historien, konstaterar iskallt, att det bara är hälften av alla besökare som stannar kvar och gör ett nytt försök, om någonting inte fungerar perfekt från första början. Resten försvinner genast till någon av konkurrenterna…

Samma uppgiftslämnare berättar utan krusiduller om de ekonomiska konsekvenserna. Varje litet fel kostar i genomsnitt 15 000 kronor att rätta till. Eftersom den genomsnittliga nettointäkten per resenär ligger runt 1 000 kronor, måste alltså företaget sälja 15 nya resor för att kompensera för en enda liten miss. Det säger något om behovet av att testa praktiska lösningar innan företaget går ”live”. Men långt ifrån allt.

Vad kostar det till exempel att förlora kundernas förtroende?

Rusta för topparna
Rätt lösning handlar ofta om att ha kapacitet som är dimensionerad för att klara extrem belastning, ungefär som Superbowl i USA… Annars går företaget miste om massor av affärer, just när kunderna strömmar till.

Å andra sidan kostar sådana lösningar pengar. Det gäller alltså att ha ”rätt” kapacitet för att klara ett ”troligt utfall” utan att dra på sig oproportionerligt höga kostnader.

Claremont arbetar inom hela denna sfär av tester och simulering av verkligheten för att ge kunderna chansen att utveckla sina affärer och samtidigt minimera risken att köra i diket.

Befrämjande av god nattsömn
Egentligen är testverksamhet ingenting kunderna önskar sig. För den kostar ju pengar varje gång den genomförs utan att genast ge någonting tillbaka. Det är först när olyckan är framme, dvs. när det redan är för sent, som nyttan uppenbarar sig. Då är det å andra sidan desto enklare att förstå värdet av det man borde ha gjort. Varje testad timme brukar ge åtminstone tio gånger pengarna tillbaka – för det mesta mycket mer.

I den meningen fungerar vår testverksamhet som en sorts försäkring. En försäkring, som befrämjar god nattsömn…

Automatisering sparade både tid och onödigt arbete
I just det här fallet hade kunden för längesedan upptäckt behovet av tester. Problemet var att testerna tog för lång tid. Dessutom tvingades kvalificerad personal använda veckor av dyrbar arbetstid för rutinmässigt insamlande och sorterande av testdata. När

sedan testerna skulle köras, krävdes återigen obehagligt många mantimmar för att flytta testdata från den ena maskinen till den andra för att få grepp om hur lösningarna skulle klara sig i verkligheten.

Vår konsult såg, att skulle gå alldeles utmärkt att automatisera hela hanterandet av testdata. Så skedde. Det sparade inte bara tid. Samtidigt tilläts personalen prioritera de uppgifter de var anställda för. Det skapade en enorm tillfredsställelse och Claremonts uppdrag ökade i omfattning.

Nästa steg blev att automatisera ”miljöhanteringen” också, dvs. flyttningen av testdata från den ena maskinen till andra.

Från tre veckor till 50 minuter
Det sammanlagda resultatet blev inte någonting att skämmas över. Det arbete som tidigare tagit tre veckor klarades nu på 50 minuter.

Ett enda moment görs fortfarande manuellt: det sista godkännandet, dvs. själva knapptryckningen, när den testade lösningen ska flyttas ut i verkligheten. Även detta moment skulle mycket väl kunna automatiseras. Men många företag, inklusive vår uppdragsgivare, vill av lätt insedda skäl ha denna sista mänskliga kontroll, innan projektet passerar ”point of no return”.

Från några lanseringar per år till flera i veckan
Det sammanlagda värdet av hela denna investering kan räknas hem på många plan.

Till att börja med kan personalen ägna sig åt de utmaningar de är anställda för.

Hela testprocessen går på minuter i stället för veckor, vilket bl.a. innebär att fel upptäcks tidigare – och tidigare kan rättas till.

Den största vinsten är ändå kortare time to market. Den tidsbesparing vår kund gjorde revolutionerade företagets affär på ett sätt ingen kunnat förutse. Med testtider på tre veckor hade de orkat med runt fyra nyhetslanseringar per år. Nu klarar de galant flera ”releaser” i veckan, tio i månaden eller 120 per år!

Om du känner ett behov att gnugga ögonen nu är det helt i sin ordning. För det betyder i praktiken att vår kund kan lansera 30 gånger fler nyheter, 30 gånger oftare, 30 gånger snabbare. Det är en effektivitetsökning på 3 000 procent.

Till toppen