SJ – ENKLA LÖSNINGAR I KOMPLEX MILJÖ

SJ ägs av svenska staten och har i uppdrag att bedriva lönsam persontrafik från Narvik i norr till Köpenhamn i söder. Med drygt 85 000 resenärer per dag omsätter SJ c:a 9 miljarder kronor och sysselsätter 4 200 medarbetare.

UTMANING
I en snabbföränderlig värld – hur väl rör sig stora, komplexa organisationer? Organisationer med omfattande IT-stöd lider många gånger av onödigt höga kostnader, tungrodd förvaltning och lång uppstartssträcka vid förändringar och nyutveckling av plattformarna. Inte minst, råder en otydlighet kring vilken information som flödar i företaget och hur man på bästa sätt kan skapa värde av den.

Detsamma gällde vår kund SJ. Skillnaden var att SJ bestämde sig för att utmana denna ”sanning” en gång för alla. De ville få full utväxling av den outnyttjade potentialen i informationsflödet, men frågan kvarstod: hur skulle de omvandla något så komplext, till någonting enkelt?

LÖSNING
Efter genomförd nulägesanalys fick vi en komplett bild av situationen och fann många spännande förbättringsmöjligheter. Framför allt hittade vi flera möjligheter att utvinna värde ur de synergieffekter som skapades mellan systemen; både avseende informationshantering och effektivisering av själva integrationsarkitekturen.

Tillsammans med SJ tog vi fram en ny, solid arkitektur. En renodlad informationshantering med tydlig koppling mellan information och affärsvärde. För att lyckas långsiktigt involverades verksamheten i analys- och utvecklingsarbete och successivt fördes ägarskapet över till SJ.

RESULTAT
Resultaten är lysande; SJ har uppnått en större effektiviseringsvinst än de hade kunnat drömma om. Inte nog med att SJ utvinner högre värde av sin information; tillsammans har vi minskat komplexiteten i lösningen på ett oerhört kraftfullt sätt – antalet integrationer mellan systemen har reducerats till en femtedel av det ursprungliga läget! Det vill säga; 80% av de integrationer som förvaltades tidigare, finns inte längre kvar!

Kostnaderna har minskat och uppstartstiden vid förändringar och nyutveckling likaså. Lösningen ger SJ större kontroll över informationsflödet genom systemen och inte minst tillåts SJ:s medarbetare vara mer bidragande och känna ägarskap över IT:s koppling mot verksamheten och SJ:s affär.

 

sj

Till toppen