Willys.se – Click and Collect

Axfoods styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden.? I Axfoodkoncernen ingår bland annat butikskedjorna Willys och Hemköp. Koncernen bedriver även grossistförsäljning och producerar egna varumärken. Totalt har Axfood 264 egna butiker och cirka 820 samverkande butiker. Axfood omsätter 4,2 mdkr och är nummer två på den svenska marknaden med en marknadsandel på cirka 20 procent.

UTMANING
Dagligvaruhandeln är en av de starkast växande branscherna inom e-handel och bara i fjol ökade försäljningen av mathandel (lösplock) med 55 %. Digitaliseringen av matvarubranschen är fortfarande i tillväxtfas men Axfood såg chansen att erövra marknadsandelar på en ännu omogen marknad. Genom en digital affär skulle Axfood kunna möta det förändrade konsumentbehovet genom att modernisera och digitalisera matvaruförsörjningen till kund. För att lyckas ville Axfood:

  • Utveckla en e-handelslösning för deras lojala kunder
  • Skapa en skalbar, kostnadseffektiv digital plattform, som upplevs som modern och effektiv för konsumenten och som även agerar support i kunddialogen.

LÖSNING
Projektet var omfattande och vår uppgift var att hjälpa Axfood ta fram en skalbar lösning som var tillgänglig för fler målgrupper, där Axfood kunde utöka sin totala marknadsandel. Vi stöttade Axfood genom hela projektet: från verksamhetsanalys och krav till kvalitetssäkrad utvecklad lösning. Och slutligen även förvaltning av lösningen. Lösningen lanserades först för Axfoods matvarukedja Willys, för att sedan etableras på andra kedjor inom koncernen. Tillsammans skapade vi en modern, responsiv webblösning som först lanserades för deras matvarukedja Willys. Lösningen gör det möjligt för Axfood att växa affären och utvecklas i takt med att behoven förändras och marknadsandelen ökar.

RESULTAT
Lanseringen av Willys digitala affär var mycket lyckad och vi arbetar nu med implementationen av e-handel för nästa matvarukedja inom koncernen. Vinsterna är dock större än så; Axfood står rustade inför denna digitala omställning och har nu möjligheten att i ett tidigt skede lära känna samt påverka sina kunders beteende online. Willys är den första lågpriskedjan som etablerat e-handel i Sverige och Axfood har därmed förankrat positionen på en växande marknad.

willys_claremont

Till toppen