Affärsidé

”Genom högkvalitativa management- och IT-konsulttjänster, identifierar och realiserar vi våra kunders förbättringsmöjligheter.”

Våra drivkrafter

1) Claremont ska bli känt för att utveckla lösningar som stärker kundernas konkurrenskraft – inte i teorin, men i praktiken.

2) Våra kunder ska uppleva att Claremont hjälper dem hela vägen från idé till genomförande. Det betyder å ena sidan, att vi tar fram sådana idéer som kan förändra kundföretagens affärer. Det betyder å andra sidan, att vi också säkerställer att de system och lösningar, som krävs för att genomföra förändringarna, kommer på plats.

3) Kunderna ska inte se oss som en leverantör på andra sidan bordet. De ska se oss som sin partner, som sitter ner i samma båt och ror åt samma håll.

4) Talanger med hög kompetens ska attraheras av Claremont. När de blivit våra medarbetare, ska företaget stimulera dem med spännande uppdrag och utmanande uppgifter, som får dem att växa.

 

Verksamhetsberättelser

Verksamheten 2016
Verksamheten 2015
Verksamheten 2014

 

Finansiell Översikt

ekonomisk-oversikt

flerarsoversikt-webb

Styrelse

Claremonts styrelse består av Olof Sand, Per Jacobsson, Ragnar Söderberg, David Stenlund Sager och Caroline Hellström (suppleant).

 

Ledningsgrupp

Claremonts ledningsgrupp består av dotterbolagens chefer och de ledande befattningshavarna på företaget. En av ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att skapa effektiva samverkansformer mellan de olika delarna av Claremont.
Ledningsgruppen består av: Per Thörnqvist, Diana Itaoui, Susanna Jensen, Mikael Jonsson, Anna Salomon-Sörensen, Thomas Lindahl, Anders Söderman, Oscar Svensson, Carl-Johan Nordh, Andreas Åkerblad, Henrik Brinkhagen, Frida Henriksson, Rebecka Wedlund, Aki Ravelin och Margit Mattsson.

 

 

 VD Har ordet

”Claremont är ju det nya konsultföretaget som gör att vår kund säljer fler t-shirts!", ropar han till sist. Jag tittar på mina vänner i ledningsgruppen och ler. Vi är mitt inne i en ny, givande diskussion om hur vi vill att vårt företag ska utvecklas och utveckla våra medarbetare och kunder.

Vi på Claremont sätter en ära i att vara del av en ny, framåtlutad entreprenöriell spelare som brinner för verklig affärsnytta med en kultur som får våra engagerade medarbetare att bli sådär framgångsrika inom konsulting, affärsmannaskap och leverans, så att de egentligen skulle kunna starta ett helt nytt bolag. Det gör de också- inom ramen för Claremont! Vår strategi för tillväxt är bolagisering och våra hungriga affärsledare som är vårt gränssnitt mot marknaden utvecklas genom konstant coaching från våra erfarna ledare.

Varje dag är ett kul och spännande lagspel där vi lär oss av varandra, skapar nya möjligheter och levererar värde hos våra kunder. Tillsammans.

Välkommen till Claremont.

Till toppen