Partners

I väldigt snabb takt går de flesta verksamheter och branscher mot en ökad digitalisering. Inte den traditionella automatisering som pågått under lång tid. Istället handlar det om en revolutionerande, digital transformation av hela branscher där själva affärsmodellen utmanas. Utvecklingen går allt snabbare och kraven på att snabbt kunna förändra, anpassa och integrera systemen ökar.

För att möta dessa förväntningar och för att kunna erbjuda våra kunder rätt lösning har Claremont valt ett antal strategiska samarbetspartners. Tillsammans har vi utvecklat ett flertal erbjudanden som gör att våra kunder blir ledande i den digitala transformationen. Dessa partnerskap gör att Claremont kan garantera expertkompetens inom till exempel säkerhet, ERP, logistik, finans, e-handel, testautomation och mobil arkitektur och att vi kan erbjuda lösningar som bygger på beprövad teknik. Kostnadseffektiva lösningar som gör att våra kunder stärker sin konkurrenskraft och i förlängningen blir vinnare.

KONTAKT

MIKAEL JONSSON PARTNERANSVARIG
M: +46 70 886 54 23
E: mikael.jonsson@claremont.se

Till toppen